Od 20 maja 2016 do całego pakietu PER weszły przetestowane nowe narzędzia do raportowania:

 

Kreator raportów wielospółkowych (PER950) 

- przejrzysta prezentacja danych dla osób zatrudnionych w wielu spółkach ( wielofirmowość )

- oznaczenie wybranych przez użytkownika informacji różniących się w spółkach dla danej osoby (automatyczne porównywanie danych osoby w wielu firmach)

- możliwość sumowania danych liczbowych w obrębie całej grupy spółek

- somodzielne ustawianie informacji do zestawienia (ok. 400 do wyboru)

- optymalny czas wykonania

 

Kreator raportów płacowych (PER650 I PER600)

- składniki płacowe w podziale na pracowników, mpk, lokalizacje, wymiar etatu (dowolną informację z ok. 400 do wyboru)

- sumy pośrednie w kolumnach i w wierszach wg. własnych ustawień użytkownika

- dowolny dobór składników płacowych i kolejności wyświetlania w kolumnach  - lub składniki w wierszach a w kolumnach podokresy 

- somodzielne ustawianie dodatkowych informacji do zestawienia (ok. 400 do wyboru)

- podział na wybrane okresy (miesięczne, kwartalne, roczne, tygodniowe lub każada lista płac osobno)

- funkcjonalność raportu PER500 w zakresie kadrowym (liczba kolumn jest jedynie mniejsza)

- optymalny czas wykonania

Raport - zmiany w zatrudnieniu (PER480)

- przejrzysta prezentacja zmian w zatrudnieniu takich jak zmianaumowy, stanowiska, stawki, etatu, dodatków itp.

- możliwość filtrowania wybranych zmian i sumowania ilości poszczególnych zmian

 

Raport - zatrudnienie w poszczególnych dniach  (PER455)

- prezentacja zatrudnienia, wymiarów etat itp w każdym dniu okresu

- bardzo szybki czas wykonania przy wyborze długich okresów raportu